Kalite Politikalarımız

 • ERSEM PBB vizyonu ve misyonu doğrultusunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,
 • Hizmet odaklı anlayışıyla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak,
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde ERSEM PBB internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Personelin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve personelin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,
 • ERSEM PBB Yönetim Kurulu belgelendirme işlemleri ve kararları ile ilgili olarak baskı yapmayacak ve tarafsız davranacaktır
 • Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara, Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek,
 • Tüm çalışanlar tarafından kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
 • TS EN ISO/IEC 17024 Standardı’nın gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet vermek,
 • Merkez bünyesindeki çalışanları kapsayan eğitim planını uygulayarak, en üst bilgi seviyesine sahip, konusunda uzmanlaşmış personel ile zamanında ve hatasız hizmet vermek,
 • Sektörel sorunları ve meslek standardı ve ulusal yeterlilik değişikliklerini yakından takip ederek, itiraz şikayetlerini en alt seviyeye çekmek.
 • ERSEM Üst Yönetimi, çalışanlarına tarafsızlık ilkelerine aykırı davranmayacak ve belgelendirme sürecinde personeline BASKI uygulamayacaktır.
06.05.2017
Derviş KARABOĞA
ERSEM MÜDÜRÜ