İlkelerimiz

Bağımsızlık ve Tarafsızlık:

ERSEM PBB, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer alamaz.

ERSEM PBB, MYK tarafından yetkilendirildiği yeterlilikler alanında hiçbir eğitim-öğretim faaliyetinde bulunamaz; sertifika programı düzenleyemez.

ERSEM PBB, istihdam ettiği kişileri belgelendiremez.

Çıkar Çatışmasını Önleme:

Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar.

ERSEM PBB, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.

Sınav ve belgelendirme süreçlerine erişim imkânı olanlar, sınavlara hazırlama amacıyla rehber niteliğinde kitaplar yazamazlar ve eğitim programları düzenleyemezler.

Saydamlık:

ERSEM PBB, varlık sebebine uygun olarak her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Bu amaçla belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri sağlar.

Saydamlık ilkesi, özellikle politikaların adil bir şekilde belirlenmesinde, yayım politikalarında ve adil uygulamaların geliştirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınır.

Gizlilik:

ERSEM PBB, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler ERSEM PBB adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

Güvenlik:

Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir ortamda muhafazası için güvenlik tedbirleri alınır.