Sınav Ücretleri

PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ ÜCRET TABLOSU
Doküman No: TB-04
Yayın Tarihi: 10.02.2017
Revizyon No: 1
Revizyon Tarihi: 15/02/2018
Güncelleme Tarihi : 15/02/2018
Ulusal Yeterlilik Birimi  TEORİK  PERFORMANS  ÜCRET
Ahşap Kalıpçılık 11UY0011-3 /02 A1(İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması) 120 120 240
A2(Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 170 400 570
Toplam 290 520 810
Alçı Sıva Uygulayıcısı 12UY055-3/00 A1(İş Sağlığı ve Güvenliği,Kalite ve Çevre) 120 120 240
A2(Alçı Levha İşleminin Yapılması) 200 460 660
Toplam 320 580 900
Betonarme Demircisi 11UY0012-3/02 A1 / (İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması ) 120 120 240
A2 / (Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi 170 420 590
Toplam 290 540 830
Duvarcı 12UY0048-3/00 A1 / (İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi) 120 120 240
A2 / (Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi ) 200 460 660
Toplam 320 580 900
Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3/01 A1 / (Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ) 120 120 240
A2 / (Dış Cephelerde Isı Yalıtımı ) 200 460 660
Toplam 320 580 900
Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051-3/00 A1 / (İş Sağlığı ve Güvenliği) 120 120 240
A2 / (Seramik Karo Kaplamacılığı) 200 460 660
Toplam 320 580 900
Sıvacı 11UY0024-3/02 A1 / (İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması) 120 120 240
A2 / (Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi ) 200 400 600
Toplam 320 520 840
İnşaat Boyacısı 11UY0023-3/02 A1 / (İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması) 120 120 240
A2 / (Boya İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi) 160 420 620
Toplam 280 540 820
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli 11UY0031-3/01 A1 / (İç Tesisat Yapımında İş Sağlığı Ve Güvenliği) 25 25 50
A2 / ( Çevre Güvenlik Önlemleri ) 25 25 50
A3 / (Kalite Yönetim Sistemi) 25 25 50
A4 / (İş Organizasyonu) 25 25 50
A5 / (Borulama İşlemleri) 25 250 275
A6 / (Cihaz Montaj ve Bağlantıları) 25 25 50
A7 / (Tesisatın Test ve Ayarları ) 25 25 50
A8 / (Tesisatın Bakım ve Onarımı ) 25 25 50
Toplam 200 425 625
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 200,00
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 600,00