Sınav Kuralları

TEORİK (YAZILI) SINAV KURALLARI


Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe göre gerçekleşmektedir.

Sınav planı, başvuru listesi ve sınavlara girecek olan adaylara ilişkin bilgiler sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar MYK web portal üzerinden MYK’a bildirilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. Adaya bildirilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava girmeyen adaylara sınav ücreti iadesi yapılmaz.

Sınava girecek olan aday sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınav yerinde olmalıdır. Sınava girecek adayın nüfus cüzdanı yoksa aday sınava alınmaz

Adayların sınav başlamadan en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. Sınavlar programda belirtilen zamanda başlatılır, sınavların ilk 15 dakikası içinde gelenler sınava alınabilirler ancak sınav salonundan herhangi bir sebeple bir öğrenci çıkmışsa, 15 dakika geçmemiş olsa bile sınav salonuna yeni bir aday alınmaz. Sınavların ilk 15 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır. Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan adaylar, sınava girmiş sayılır.

Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz.

Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla Sınav yapıcının takdirindedir. Aday sınav bitiminde, soru kitapçığını sınav yapıcıya teslim eder. Aksi durumda sınavında başarısız sayılır.

Sınavların kurallara uygun bir şekilde yapılabilmesi için adaylar, sınav yapıcıların yaptıkları uyarılara ve yer değişikliği gibi isteklerine uymak durumundadırlar

Sınava girecek olan adaylar sınav öncesinde mobil cihazlarını kapalı konuma getirmeleri gerekmektedir Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi masanın üzerinde bulunması yasaktır. Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

Adayların sınav öncesinde kalem, silgi ve benzeri malzemeleri temin etmeleri gerekmektedir. Sınav esnasında birbirlerinden istemeleri yasaktır. Bu tür ihtiyaçlarını sınav yapıcı iletmeleri gerekmektedi

Sınav süresince aday sınav yapıcı alçak sesle konuşamaz. Sınav yapıcı da adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

Sınav yapıcı, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden adaylar hakkında tutanak düzenler ve sınavında başarısız sayılır.

Sınavlarda kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopya girişiminde bulunulmasına izin verilmez. Kopya çeken veya girişimde bulunanlar yanında kopya çekilmesine yardım edenler için sınav yapıcı tarafından tutanak hazırlanır ve aday sınavında başarısız sayılır.

Adayların sınav sırasında birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır.

Engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken adaylar ilk başvurularında durumlarını ve özel ihtiyaçlarını belirtmelidirler.

Adayın, müsvedde kağıtları dahil, sınav salonundan herhangi bir materyal/doküman çıkarması yasaktır.Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

Sınav yapıcıdan herhangi bir açıklama istendiğinde bu soru herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle sorulmalı ve sınav görevlisi de aynı şekilde yüksek sesle cevap vermelidir. Bu soru ve cevap herhangi bir sınav sorusunun cevabı niteliğinde olamaz.

Sınavlar, imzalı dokümanlar ve kamera kaydı ile kayıt altına alınır.

Sınav sonunda adaylara anket uygulanır.

PERFORMANS (UYGULAMA) SINAV KURALLARI


 Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe göre gerçekleşmektedir.

Sınav planı, başvuru listesi ve sınavlara girecek olan adaylara ilişkin bilgiler sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar MYK web portal üzerinden MYK’a bildirilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. Adaya bildirilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava girmeyen adaylara sınav ücreti iadesi yapılmaz.

Sınava girecek olan aday sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınav yerinde olmalıdır. Sınava girecek adayın nüfus cüzdanı yoksa aday sınava alınmaz

Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı sınav uygulama alanında bulunmalıdır. Adayın sınava geç kalması durumunda isterse sınava girebilir ancak geç kaldığı süre sınav toplam saatinden düşülür.

Adaylar sınava gelirken iş kıyafetlerini ve iş ayakkabılarını getireceklerdir.

Sınav süresince adaylar sınav yapıcı tüm talimatlarına uymalıdır.

Adaylar, sınav yapıcının talimatı ve onayı olmadan atölyedeki mevcut makine ve cihazları kullanmaları yasaktır.

Adaylar, kullandıkları malzeme ve ekipmanları temizleyerek kendilerine gösterilen alana bırakır, çalıştıkları istasyonu temizlik ve düzenini sağlar.

Süresi iki saati geçen sınavlarda 10 dakika ara verilebilir. Zorunlu durumlarda ara verme kararı sınav yapıcı tarafından verilir.

Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı, sınav yapıcı tarafından sonlandırılır

Adaylar sınavlar süresince tüm İSG kurallarına uymak zorundadır. Adayların kendi veya etrafındakileri tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması durumunda sınav sonlandırılır, tutanak tutulur.

Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

Sınav tutanağında adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra, sınav salonu kullanım süresi sona ermeden önce imkan varsa, sınav yapıcı tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınabilir. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir

Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır

MÜLAKAT (SÖZLÜ) SINAV KURALLARI


Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe göre gerçekleşmektedir.

Sınav planı, başvuru listesi ve sınavlara girecek olan adaylara ilişkin bilgiler sınav tarihinden 2 gün öncesine kadar MYK web portal üzerinden MYK’a bildirilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. Adaya bildirilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar. Bu sebeple sınava girmeyen adaylara sınav ücreti iadesi yapılmaz

Sınava girecek olan aday sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınav yerinde olmalıdır. Sınava girecek adayın nüfus cüzdanı yoksa aday sınava alınmaz

Başvurusu alınan adaylar, ERSEM PBB’nin tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girmelidirler

Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı sınav uygulama alanında bulunmalıdır. Adayın sınava geç kalması durumunda isterse sınava girebilir ancak geç kaldığı süre sınav toplam saatinden düşülür

Sınav süresince adaylar sınav uygulayıcıların tüm talimatlarına uymalıdır.

Sınav süreleri sınav başlamadan önce bildirilir ve süre tamamlanınca sınav yapıcı tarafından sınav sonlandırılır. Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı, sınav yapıcı tarafından sonlandırılır.

Mülakat sınavı sınav yapıcısıyla adayın tek kaldığı sınav alanlarında sözlü soru –cevap olarak gerçekleşir. Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adaylardan kendilerine verilen projeyi okumaları, sorulan sorulara doğru cevap vermeleri gerekmektedir. Aday, soru kendisine soru yöneltildikten sonra cevabı düşünmeli ve tek ve net bir cevap vermelidir.

Sınav esnasında soru sormak yasaktır.

Mülakat sınavının gizliliği açısından, Sınavı biten aday ERSEM görevlisi eşliğinde alandan uzaklaştırılır

Sınavı biten aday diğer adaylarla temasa geçmemelidir. Aksi takdirde sınavı iptal edilecektir

Sınava girecek adaylar birbiri iletişim yasaktır.

Sınav yönergesine aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır, tutanak tutulur ve aday sınavında başarısız sayılır.

Adaylar sınavlar süresince tüm İSG kurallarına uymak zorundadır. Adayların kendi veya etrafındakileri tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması durumunda sınav sonlandırılır, tutanak tutulur.

Sınav tutanağında adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra, sınav salonu kullanım süresi sona ermeden önce imkan varsa, sınav yapıcı tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınabilir. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir

Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır