Engellilere Sağlanan Hizmetler

ERSEM PBB de yeterlilik birimlerinden sınava girecek olan adayların engel durumlarından dolayı teorik ve uygulamalı sınavlarda karşılaşabilecekleri makul sorunlar için ERSEM PBB aşağıda belirtilen önlemleri alarak fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli adayların başarılarına pozitif katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Başvuruda bulunmak isteyen engelli aday adayları, http://ersempbb.erciyes.edu.tr adresindeki on-line Personel Belgelendirme Başvuru Formunun Engelliler ille ilgili kısmını detaylı ve eksiksiz olarak doldurarak başvurusunu yapar. Yapılan Başvurular değerlendirilerek ERSEM PBB tarafından uygulanan teorik ve performans sınavına girmesi uygun görülmeyen engele sahip (ağır uzuv kayıpları, görme engelleri ve zihinsel engelliler vb.) adaylara sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklar anlatılır ve gerek görürse başvuruları kabul edilmez. Başvuruları kabul edilen engelli adaylardan engel durumunu gösteren sağlık raporu istenir.

Adaylıkları kesinleşen engelliler için ERSEM PBB tarafından sağlanabilecek kolaylıklar;

  1. Sınav salonları engelli adayların ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak seçilir ve düzenlenir.
  2. Gözetmen tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli adayların engel durumları göz önünde bulundurularak yapılması sağlanır .
  3. İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların teorik ve performans sınavlarına yardımcı araç-gereçleri (İşitme cihazı, teleskopik gözlük, büyüteç vb.) temin etmeleri halinde sınava girmeleri sağlanır.
  4. İhtiyaç duyulması halinde, adayların yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav yapılan yeterlilik biriminin terminolojisine hâkim olan okuyucu/işaretleyici görevlendirilir.
  5. Kısmi görme kaybı olan, az gören görme engelli adaylar için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16-18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.
  6. Okuyucu-işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren adaylar ile yazma ve hareket etme güçlüğü çeken engelli adaylara sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir.
  7. İhtiyaç duyulması halinde engelli adayların sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (diyabetik ekipmanlar vb.) girmelerine izin verilir.

Geçici Engellilik Durumu;

Sınav başvurusu kabul edildikten sonra herhangi bir nedenle geçici olarak engelli durumuna düşen adaylar durumlarını belgelendirmeleri durumunda sınav başvuruları askıya alınarak bir sonraki sınav veya sınavlara girme hakkı verilir