Başvuru için Yapmanız Gereken İşlemler

Önemli Bilgi

Adayların başvuru sırasında okuryazar olmadıklarını belirtmeleri durumunda kendilerine ayrı bir sınav açılarak ERSEM PBB tarafından ek ücret karşılığı okutman tayin edilir. Aday okutman ile birebir sınava girer. okutman soruları ve şıklarını adaya okur ve doğru cevabı işaretlemesini ister. bu hizmet için alınacak bedel web sitemizde bulunan ücretler tablomuzda yayınlanmıştır.
İlgili ulusal mesleki  yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında, engelli adaylarda sınava katılabilir.
Engelli adaylara verilebilecek hizmetler  “Engellilere Sağlanan Hizmetler” sekmesinden öğrenebilirsiniz.
Sınava girmeyen veya sınavı yarıda bırakan adaylar  “BAŞARISIZ” sayılır. Sağlık vb. nedenlerle sınava girmeme sebebini resmi olarak belgeleyen aday, bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.
Belge almaya hak kazanmanız için ilgili Ulusal Meslek Yeterlilik’de belirtilen tüm Zorunlu Birimlerden sınava girmeniz ve başarılı olmanız gerekmektedir.
İlk sınavınızda tüm zorunlu birimlerden başarılı olamazsanız 1 yıl içinde başarısız olduğunuz birimlerden tekrar “ “na girebilirsiniz.
Adaylar,  ilk başvuru sırasında ödedikleri sınav ücreti karşılığında, sadece başarısız oldukları birimleri tamamlamak amacıyla;
BİRİM BİRLEŞTİRME:
Daha önce başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava girerek bazı zorunlu birimlerden başarılı olmuş adaylar, alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden (1 yıl),ERSEM PBB’ nin düzenlediği sınavlara katılabilirler.
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş başka bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, zorunlu birimlerini tamamlamak amacıyla ücretsiz sınav hakkını ERSEM PBB de kullanamaz.
Zorunluluk getirilen tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için iki (2) kez, diğer meslek alanlarında bir (1) kez daha sınava ücretsiz katılabilirler.
Sınav tamamlama başvurusu, ilk sınav tarihinden sonraki bir (1) yıl içinde yapılmalıdır.
Son hakkında da başarısız olunan zorunlu birimlerden, bir sene içerisinde, web sitemizin “ücret” sekmesinde belirtilen ücretini ödemek kaydıyla tekrar başvuru yapmaları mümkündür.
Sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır.  Bir yıl içerisinde tüm zorunlu birimlerden başarılı olunamaz ise, daha önceki başarılı olduğu sınav sonuçları geçerliliğini yitirir.
Tüm sınavlarımız belirli bir kontenjan dâhilinde yapılacaktır ve kontenjanı dolan sınavlar için en yakın zamanda yeni bir sınav tarihi belirlenecektir.
Yeterli katılım sağlanmayan veya mücbir sebepler dolayısıyla yapılamayan sınavlar için ERSEM PBB sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1. İlk defa kayıt olacak adaylar ersempbb.erciyes.edu.tr  adresindeki on-line işlemler menüsünden “ Başvuru Formu” nu seçiniz ve “ İlk Kayıt “ sekmesinden şifre oluşturunuz. (şifre oluşturmazsanız şifreniz sistem tarafından TC Kimlik Kartı Seri Numarası olarak tanımlanacaktır). Şifrenizi belge kullanım süresince şahsi hesabınıza girebilmek için kullanacaksınız. Şifrenizi unutmamanız ve 3. şahıslar ile paylaşmamanız önemlidir
2. Personel Belgelendirme Başvuru Formunu doldurunuz Formu doldururken tüm alanların tam ve eksiksiz doldurulması çok önemlidir.  Formu doldururken size yardımcı olacak her türlü bilgi sitemizde verilmiştir.
3. Tamamlama Başvurusu yapan adaylar formu doldururken sınava girilecek birimlerden sadece sınava girmek istediklerinizi birimleri seçecektir. ( Sistem size yardımcı olacaktır )
4. Formu doldururken “Taahhütnameyi okudum, kabul ediyorum” linkini tıklayarak mutlaka okuyun ve boş kareyi işaretleyin.  Aksi takdirde sistem bilgilerinizi kabul etmeyecektir.
5. Doldurduğunuz Personel Belgelendirme Başvuru Formununun doğru olduğundan emin olun ve  “Kayıt İşlemini Tamamla ”  tuşuna basarak formunuzu on-line olarak gönderin.
6. On-line olarak alınan başvurular için ön kayıt açılır.  Tarihi belirlenmiş bir sınav için başvuran adayların kesin kayıt yapılabilmesi için Sınav Takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar sınav ücretlerini aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
AB Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programından faydalanmak isteyen adaylar, sınav ücretlerini aşağıdaki banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  İnşaat ve Enerji sektöründeki kapsamımızda bulunan yeterliliklerden sınava giren adayların belge almaya hak kazanmaları durumunda aşağıdaki hesaba yatırmış oldukları sınav ücretleri kendilerine geri ödenecektir.  Bu hibe fonundan faydalanmak isteyen adaylar “Adaylar için Doğrudan Hibe Başvuru Formu” nu doldurmaları zorunludur. Form teorik sınav günü sınav yerinde doldurtulacaktır.
AB HİBE FONUNDAN YARARLANACAK ADAYLAR 
ZİRAAT BANKASI
Talas Şubesi
IBAN No : TR58 0001 0014 3949 3067 0350 01
Banka dekontu üzerindeki açıklama kısmında mutlaka AD-SOYAD ve T.C. Kimlik Numaranızın yazılması gerekmektedir.
Devlet Teşviğinden faydalanmak isteyen adayların sınav ücretlerini aşağıdaki banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  Bu destekten sadece mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş olan mesleklerde sınava girmek isteyen adaylar faydalanabilirler.
DEVLET  TEŞVİĞİNDEN YARARLANACAK ADAYLAR  
ZİRAAT BANKASI
Talas Şubesi
IBAN No : TR58 0001 0014 3949 3067 0350 01
Banka dekontu üzerindeki açıklama kısmında mutlaka AD-SOYAD ve T.C. Kimlik Numaranızın yazılması gerekmektedir.
7. Ödeme yaptığı banka kayıtlarından teyit edilen aday adaylarının kesin kayıtları gerçekleşecektir. Aday adayları ön kayıt ve kesin kayıt durumlarını “on line İşlemler” menüsünden “ Başvuru Formu” sekmesinden gireceğiniz safadaki “Başvuru Sorgulama “ dan takip edebilirler.
8. Tarihi yayınlanmamış bir sınav için genel başvuru yapan adayların sınav açılıncaya kadar sınav ücreti yatırmamaları gerekmektedir, sınav açıldıktan sonra katılacakları sınavı belirterek ücretlerini yatırmaları gerekir.
9. ERSEM PBB sınav merkezinde bir sınav programının açılabilmesi için en az 2 adayın başvuru yapmış olması gerekmektedir.  Sınavların gezici sınav merkezlerinde açılabilmesi için bir yeterlilikten en az 10 adayın başvuru yapmış olması gerekmektedir.  
10. web sitesindeki “online İşlemler“ “ Başvuru Formu” menüsüne kendi şifreniz ile giriş yaptıktan sonra” Başvuru Sorgulama ” sekmesinden başvuru takibinizi yaptığınızda, Başvuru formunuzda bir eksiklik varsa veya ödemeniz tarafımıza ulaşmamışsa başvurunuzun kabul edilmediğini ve gerekçesini görebileceksiniz. Bu durumda sizden evraklarınızı tamamlamanız ya da düzeltmeniz bilgisini bulacaksınız.
11. Kesin kaydı gerçekleşen adaylar, teorik sınav yer ve saatiniz ile performans sınavı yer ve saatiniz ile ilgili bilgileri web sitesindeki “online İşlemler“ “ Başvuru Formu” menüsüne kendi şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Sınavlarım” sekmesinden programınızı öğrenebileceksiniz.        
12. Bu nedenle sorgulama sekmesinden size iletilen tüm bilgileri kontrol etmeniz ve bir sorunla karşılaştığınızda iletişim bilgilerimizden faydalanarak bize ulaşmanız önemlidir.
13. Kesin kayıtları yapılan adayların belgelendirme sürecinin tamamlayabilmesi için ERSEM PBB’ e ulaştırması gereken evraklar aşağıda verilmiştir.
a. Aday tarafından sınav sırasında ERSEM PBB’ e teslim etmesi gereken evraklar aşağıda verilmiştir. Bu belgelerin sınav sırasında ERSEM PBB’ e teslim edilmemesi durumunda adaylar ilgili belgeleri ERSEM PBB’ e teslim ettikten sonra belge almaya hak kazanacaklardır.
Nüfus cüzdanı /Pasaport / Geçici TC Kimlik Fotokopisi
Sağlık Raporu ( Sadece geçici ve sürekli engeli olduğunu beyan eden aday adayları için – başvuru sırasında teslim edilmelidir.)
Birim Birleştirme Başvurusu yapan adaylar, diğer kuruluştan sınava girerek başarılı olduğu birimlere ait ı “Birim Başarı Belgesi”ni  ERSEM PBB’e vermesi gerekmektedir.
b. ERSEM PBB tarafından sınav sırasında adaya imzalatılacak evraklar.
  • Personel Belgelendirme Başvuru Formu
  • Mesleki Yeterlilik Başari Belgesi Kullanim Sözleşmesi
Daha önce ERSEM PBB’de ilk sınavına giren adaylar sınava diğer evrakları tekrar getirmesine gerek yoktur. Sınav sırasında başvuru formunuz size tekrar imzalatılacaktır.
BAŞVURULARINIZ SIRASINDA KARŞILAŞTIĞINIZ ZORLUKLAR VEYA SORULAR İÇİN BİZE İLETİŞİM BİLGİLERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.