Ersem Personel
Belgelendirme Birimi

Ulusal Yeterlilikler

Yetki Belgemizi Aldık!

ERSEM Personel Belgelendirme Birimi, 24.11.2017 tarihinde AB-0146-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 27.06.2018 tarihinde YB-0167 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.